• Rezultate olimpiade

    Scoala noastra a obtinut rezultate remarcabile la olimpiade pana la fazele de nivel national

  • Inscriere clasa pregatitoare

    Informatii, strazile arondate si Calendarului de Inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016

  • Sali de clasa moderne

    Cele mai moderne sali de clasa utilate cu fonduri Europene

Vaccinare COVID-19

REGULAMENTE

Misiunea scolii

     Şcoala Gimnazială „ I.G.Duca” promovează o educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii.

 

     Vom elabora strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.

Viziunea manageriala

     Şcoala Gimnazială „I.G.Duca” Petroşani, îşi propune să dezvolte un învăţământ de nivel european: acces la educaţie pentru toţi elevii , performanţă pentru fiecare elev, cadre didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranţă şi deschidere.

Calendar evenimente Iulie

Nu sunt evenimente pentru luna Iulie