CATALOG NOTE - Simularea examen de Evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 2024

Simularea examen de Evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 2024
    Sesiunea 2024      
           
    CATALOG NOTE      
           
           
  Nr. Crt Cod anonimizare Nota limba română Nota matematică  
    9185430 9,2 8,3  
  1 2965201 5,15 5  
  2 10446102 4,3 3,5  
  3 9185530 4,65 2,5  
  4 8190798 7,3 5,15  
  5 8978813 7,9 7,05  
  6 8979065 5,55 3,15  
  7 8980429 7,3 5,35  
  8 9171661 8,2 6  
  9 8816448 7,85 5,25  
  10 9112730 6,75 5,95  
  11 9185574 8,05 6,9  
  12 9297203 6,95 3,7  
  13 11109114 7 3,55  
  14 11171616 ABSENT ABSENT  
  15 8908929 7 7,05  
  16 8989890 8,1 7,95  
  17 2967251 6,85 3,25  
  18 8992992 6,95 8,05  
  19 9113029 5,6 5  
  20 9113172 5,45 3,5  
  21 8993198 6,05 4,35  
  22 5201301 9,25 7,95  
  23 8990076 5,9 5,15  
  24 9483928 8,35 8,2  
  25 11109150 7,35 7,35  
  26 13457644 4,8 2,5  
  27 2972501 8,6 8,65  
  28 9113630 4,75 3,1  
  29 9113758 4,8 1,5  
  30 8990674 8,1 6,95  
  31 11109202 6,7 3,6  
  32 9113918 6,45 4,55  
  33 8991169 7,7 5,65  
  34 9496652 8,7 7,45  
  35 8992525 7,35 5,55  
  36 8695697 6,25 5,35  
  37 14751191 4,8 3,5  
  38 6487151 7,8 4,65  
  39 9297347 7,4 6,95  
  40 9115082 6,9 3,4  
  41 2974951 6,9 5,15  
  42 2976851 6,35 6,3  
  43 9115444 6,95 6,75  
  44 7951557 9,3 8,4  
  45 8992814 3,85 2,5  
  46 8591878 6,2 5,65  
  47 2946101 4,9 3  
  48 9483975 5,95 3,5  
  49 8993683 6,4 3,8  
  50 8824390 4,4 ABSENT  
  51 2987001 8,5 9  
  52 7925630 5,65 4,5  
  53 8264778 3,1 3,65  
  54 9115997 7,25 4,75  
  55 8994471 6,7 6,1  
  56 8352599 ABSENT ABSENT  
  57 9116969 4,45 3,5  
  58 6483201 8 3,5  
  59 9297481 6,95 6,95  
  60 10270923 5,8 ABSENT  
  61 9117168 9,3 8,55  
  62 6482151 7,9 6,1  
  63 10366219 5,85 4,95  
  64 8191125 6,65 3,55  
  65 2993401 8,65 8  
  66 8995458 3,3 2,65  
  67 3560351 5,8 4,85  
  68 13861585 6,35 3,6  
  69 9297666 8,15 3,55  
  70 6152601 6,8 3,5  
  71 10361314 2 2,5  
  72 10121633 6,55 5,7  
  73 8996502 7,65 6,95  
  74 7952426 4,9 4  
  75 5214701 7,4 4,65  
           
      Director,    
      Demeter-Mohora Ștefan  
CATALOG NOTE simulare
764.36 Kb

Concurs pentru ocuparea unui post de profesor educator

 • Concurs pentru ocuparea unui post de profesor educator
 • Concurs pentru ocuparea unui post de profesor educator
 • Concurs pentru ocuparea unui post de profesor educator

 

Școala Gimnazială I.G. Duca Petroșani, organizează concurs pentru ocuparea unui post  de profesor educator, vacantat pe parcursul anului școlar 2023-2024, în temeiul:

 

    * Legii Învățământului nr. 198 din 04.07.2023;

  * Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2023-2024, aprobată prin OME nr. 6218/2022;

  * Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Atașam calendarul desfășurării concursului!

Concurs pentru post de profesor educator
774.00 Kb
Bibliografie concurs post profesor educator
13.11 Kb

Burse școlare 2023-2024

 • Burse școlare 2023-2024
 • Burse școlare 2023-2024
 • Burse școlare 2023-2024
 • Burse școlare 2023-2024
 • Burse școlare 2023-2024
 • Burse școlare 2023-2024
 • Burse școlare 2023-2024
 • Burse școlare 2023-2024
 • Burse școlare 2023-2024
 • Burse școlare 2023-2024

Dragi părinți, 

Atașăm toate informațiile necesare pentru a aplica pentru bursele școlare. 

CERERE BURSĂ 2023
463.45 Kb
ACTE NECESARE RECHIZITE 2023
382.47 Kb

ANUNȚ CONCURS POSTURI

 • ANUNȚ CONCURS POSTURI
 • ANUNȚ CONCURS POSTURI
ANUNȚ CONCURS 13.09.2023
470.36 Kb

ÎNCEPE ȘCOALA!

ÎNCEPE ȘCOALA!

Vă așteptăm, cu multă bucurie, la școala noastră dragă!

ÎNCEPE ȘCOALA!

Vă așteptăm, cu multă bucurie, la școala noastră dragă!

Calendarul etapei a II-a de înscriere în clasa pregătitoare

Calendarul etapei a II-a de înscriere în clasa pregătitoare

  Vă transmitem calendarul și orarul pentru etapa a II-a a înscrierii în clasa pregătitoare! 

REZULTATELE ETAPEI I DE REPARTIZARE A COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 • REZULTATELE ETAPEI I DE REPARTIZARE A COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE
 • REZULTATELE ETAPEI I DE REPARTIZARE A COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE
 • REZULTATELE ETAPEI I DE REPARTIZARE A COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE
 • REZULTATELE ETAPEI I DE REPARTIZARE A COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Ca urmare a primei de etape de înscriere în clasa pregătitoare, au rezultat un număr de 113 copii înscriși pe cele 120 de locuri aprobate de către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. 

BINE AȚI VENIT LA ȘCOALA NOASTRĂ DRAGĂ!

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.G. DUCA PETROȘANI

COMISIA DE CONCURS  MUNCITOR CALIFICAT

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de MUNCITOR CALIFICAT

pe perioada NEDETERMINATĂ din cadrul Școlii Gimnaziale “I.G. Duca” Petroșani

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selectiei

 

 Nr. dosar 1830/15.05.2023

 

 

 

ADMIS

 

 

 

Comisia de concurs:

 

Preşedinte:  xxx


Membru: xxx

Membru: xxx

Secretar: xxx

OBSERVATOR SINDICAL: xxx

NOTĂ:

Contestaţiile se fac în data de 22.05.2023, ora 10, la secretariatul Școlii Gimnaziale I.G. Duca Petroșani ;

Se afişează azi 19.05.2023, orele 10.00

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
309.51 Kb

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor

Concurs post muncitor
1.58 Mb

Concurs examen de promovare în grad profesional superior a postului de secretar

ANUNŢ

 

 

        În conformitate cu prevederile  H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Şcoala Gimnazială “I.G. Duca” Petroșani organizează examen de promovare în grad profesional superior a postului de Secretar, studii superioare de lungă durată, grad III, în Secretar, studii superioare de lungă durată, grad II.

        Prin procedură este stabilită modalitatea de promovare în grade sau trepte imediat superioare pentru cadrele didactice auxiliare şi nedidactice care îndeplinesc următoarele condiţii:

 •  Au o vechime de 3 ani pe acelaşi grad/treptă, care reiese din dosarul personal din

adeverinţele de încadrare;

 • Au obţinut calificativul „Foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale

de cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani de activitate;

 • Nu au fost sancţionaţi disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

                 Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora

    Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare. Proba practică înlocuieşte proba scrisă în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice.

 

1.  Proba scrisă :

 • Data şi ora desfăşurării: 15.03.2023, ora 10.00
 • Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială “I.G. Duca” Petroșani

Durata probei scrise: 1 oră de la primirea subiectului.

 

Tematica pentru examen :

 

TEMATICA DE CONCURS:

 • Contractul individual de muncă
 • Încadrarea personalului didactic în învăţământul preuniversitar de stat.
 • Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar.
 • Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
 • Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • Funcţiile didactice şi didactice-auxiliare din învăţământul preuniversitar
 • Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române
 • Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXEL), baze de date specifice educației: SIIIR, EDUSAL, REVISAL .

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  CONCURS DE OCUPARE POST SECRETAR  ŞCOLAR ÎN INVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Hotărârea de Guvern nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Codul Muncii –legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice   

            Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la secretariatul şcolii  sau la telefon 0254542342 .

 

PREŞEDINTE COMISIE DE EXAMEN,

PROF. DEMETER – MOHORA ȘTEFAN

 

Concurs examen de promovare în grad profesional superior a postului de Secretar
675.23 Kb

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroșani organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe parcursul anului școlar 2022-2023:

 

Nr.2786/ 12.09.2020

ANUNȚ

                În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe parcursul anului școlar 2022-2023:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Postul/catedra

Statut post

(vacant/

rezervat)

Nivel

Viabilitate

Probe

Necesită proba practică/ avize/

atestate

1.

Școala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroșani   

Educație muzicală specializată

Vacant

Primar Gimnazial

Până la 31.08.2023

Proba scrisă,

Proba practică

 

Probă  practică

2.

Școala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroșani   

Biologie

Vacant

Gimnazial

Până la 31.08.2023

Proba scrisă,

Inspecție la clasă

NU

3.

Școala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroșani   

Profesor  educator

Vacant

Gimnazial                   

Până la 31.08.2023

Proba scrisă,

Inspecție la clasă

Atestat

Psihopedagogie

specială

 

         Condițiile de înscriere conform art.7, alin. 2-4 din Metodologia O.M.E.N./02.09.2013, cu modificările și completările ulterioare.

         Dosarele vor fi întocmite pe baza cererii tip de înscriere la concurs – anexa 1 la Metodologia O.M.E.N./02.09.2013.

         Înscrierea candidaților se face la secretariatul unității noastre școlare în perioada  13.09.2022-14.09.2022  între orele 9,00 – 14,00.

        Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor /catedrelor vacante:

Nr.crt.

Data și ora

Etapa

Locul

Observații

1.

12.09.2022  12,00

Publicarea anunțului și a calendarului

 Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

2.

13.09.2022-14.09.2022

9,00-14,00

Depunerea la secretariatul unității a cererilor de înscriere și a copiilor după actele solicitate

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

Conf. Anexei 1 la Metodologia O.M.E.N. 4959/2013

3.

15.09.2022     14,00- 16,00

Verificarea și validarea dosarelor de înscriere

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

4.

16.09.2022

14,00

Publicarea listei candidaților admiși pentru susținerea probei de concurs

 Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

5.

19.09.2022  10,00-14,00

Inspecție la clasă

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

6.

19.09.2022  16,00

Afișarea rezultatelor

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

7.

20.09.2022  8.00-12,00

Înregistrarea contestațiilor

 

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

8.

20.09.2022  12.00-16,00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

9.

21.09.2022  10.00-14.00

Proba  scrisă

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

10

21.09.2022  16.00

Afișarea rezultatelor

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

11

22.09.2022

8.00-12,00

Înregistrarea contestațiilor

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

12

22.09.2022  12.00-16,00

Soluționarea  contestațiilor și afișarea rezultatelor

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

13

23.09.2022  12.00-14,00

Afișarea rezultatelor finale

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

              

           Informaţii suplimentare se pot obține la secretariatul unității de învățământ, telefon 0254542342.

 

 

                                                          DIRECTOR,

                                                     Demeter Ștefan

CONCURS
66.54 Kb

Comunicat

Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - profesionalizarea carierei didactice - PROF

http://ccdhunedoara.ro/?a=83

Informare privind gradul de vaccinare al personalului angajat la Școala Gimnazială “I.G.Duca” Petroșani

Informare privind gradul de vaccinare al personalului angajat la Școala Gimnazială “I.G.Duca” Petroșani

 

Rata generală de vaccinare în rândul  angajaților Școalii Gimnaziale “I.G.Duca” Petroșani este de 78,1% din totalul celor 110 angajați. Personalul care deține funcții de conducere este vaccinat 100%.

MESAJUL CONDUCERII ȘCOLII CU OCAZIA ÎNCEPERII NOULUI AN ȘCOLAR

MESAJUL CONDUCERII ȘCOLII CU OCAZIA ÎNCEPERII NOULUI AN ȘCOLAR

Dragi părinți, dragi elevi!

Ne aflăm la începutul unui an şcolar plin de emoţii şi întrebări, la care, cadre didactice, părinţi şi copii, într-o echipă mai unită ca oricând, vom găsi, împreună, cele mai potrivite răspunsuri. Întreaga societate parcurge o situaţie neobişnuită, dificilă, care poate fi depăşită numai prin înţelegerea clară şi asumarea rolului fiecărei părţi implicate în actul de educaţie.

 O singură certitudine avem, aceea că întreg personalul Şcolii Gimnaziale “I.G. Duca” pune în centrul atenţiei elevii, formarea şi educarea lor în aşa fel încât să parcurgă cât mai uşor această perioadă  şi vom depune toate eforturile pentru ca membrii comunității noastre școlare să fie în siguranță.

Vom încerca să facem tot ceea ce este permis și sigur, iar precauția și atenția noastră vor acoperi toate clasele și toate domeniile vieții școlare. În acest sens vă solicităm sprijinul, ajutorul și cooperarea, convinşi fiind că vom reuși să ne adaptăm noilor provocări.

SĂ AVEM GRIJĂ UNII DE ALȚII!

Elevă de nota 10 la o școală de nota 10

Elevă de nota 10 la o școală de nota 10

De foarte mulți ani, la Școala Gimnazială ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani, se aplică cu succes rețeta succesului, școala noastră fiind printre primele pe județ în ceea ce privește rezultatele la olimpiade, concursuri și examenul de Evaluare Națională. Care este rețeta succesului? Profesori bine pregătiți, elevi motivați și muncitori, părinți care susțin din toate puterile actul educațional. Această triadă a educației este eminamente ingredientul de bază al unei rețete de succes.

Dacă anul trecut eleva Diana Maria Beța prelua cheia succesului de la o altă reprezentantă de seamă a școlii noastre, eleva de nota 10 pe linie Adriana Daniela Nițescu, anul acesta, alături de alți colegi ai ei cu rezultate excepționale, Diana a predat cheia succesului reprezentanților claselor a VII-a. Sperăm că o dată cu cheia succesului, a predat colegilor ei ambiția și puterea ei de muncă, precum și motivația de a fi cei mai buni, la fel ca ea.

Școala noastră are multe motive să se mândrească cu elevii ei, dar acum, mai mult ca oricând, suntem mândri de rezultatele excepționale ale Dianei Beța la examenele de Evaluare Națională, pentru că această tânără minunată este una dintre cele două eleve din județul nostru care a obținut media 10 (zece)!!!

Mulțumim, Diana, mulțumim profesorilor și părinților tăi pentru eforturile voastre conjugate, eforturi care au dus la rezultatele minunate de astăzi!

Sperăm ca exemplul tău să fie urmat de cât mai mulți elevi ai școlii noastre, pentru că noi avem rețeta succesului, ei doar trebuie să o urmeze cu dăruire și ambiție.

Un nou proiect ERASMUS + pentru şcoala noastră dragă!

ERASMUS + Project : "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"

Avem marea bucurie de a anunţa începerea unui nou proiect ERASMUS + la şcoala noastră, un proiect deosebit prin care noi şi partenerii noştri dorim să arătăm cât de mult iubim natura, muzica şi sportul şi felul unic în care acestea toate ne unesc şi ne dezvoltă.

  Ungaria este ţara coordonatoare a proiectului, prin şcoala Várkerti Általános Iskola din Várpalota,www.varkerti.hu , coordonator din partea Ungariei fiind domnul director adjunct Tamás Dobos .

Celelalte şcoli implicate sunt:

 • Türi Põhikool, coordonator profesor Merit Puna, Türi Järvamaa, Estonia;
 • EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol, Madeira, coordonator profesor  ROSA LUISA NÓBREGA DA SILVA GASPAR, Portugalia;
 • Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte, coordonator director profesor Patrizia Nesi, Italia;
 • Gimnazjum im.marszalka Jozefa Pilsudskiego w Psarach, coordonator profesor Grazyna Kruczek, Psary, Polonia;
 • Şcoala Gimnazială I.G. Duca Petroşani, coordonator profesor Asan Ramona Gabriela, România.

   

Suplimente învățământ preșcolar

În documentele atașate găsiți spre studiu legea și normele de aplicare pentru obținerea de stimulente învățământ preșcolar

Norme aplicare legea 248/2015
29.92 Kb
Legea 248/2015
15.73 Kb

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente Februarie

Nu sunt evenimente pentru luna Februarie
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook