Simulare Evaluare Națională - Februarie 2022

Subiecte EN VIII 2022 Limba și Literatura Română

Subiecte EN VIII 2022 Limba și Literatura Română
417.53 Kb

Barem de evaluare și notare

Barem de evaluare și notare

Barem de evaluare și de notare
224.49 Kb

Calendarul admiterii la liceu sesiunea 2022

Admitere la liceu în 2022

Calendarul admiterii- sesiunea 2022

9 – 13 mai 2022: transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor, transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, precum și o adresa de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii

16 mai – 3 iunie 2022: ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)

8 iunie 2022: transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

9 iunie 2022: transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată

30 iunie 2022: depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limba și literatura maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență

1 iulie 2022: completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată

1 iulie 2022: anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a

4 – 11 iulie 2022: completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a (orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită); completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/ transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

Candidați nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 completează opțiunile în perioada 8 -11 iulie 2022

4 – 11 iulie 2022: introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere; verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

12 iulie 2022: termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată; predarea/ transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/ al municipiului București

12 iulie 2022: transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

13 iulie 2022: verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

13 iulie 2022: corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

14 iulie 2022: repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023; comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal; afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

15 – 20 iulie 2022: depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

20 iulie 2022: transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapa de admitere

21, 22 si 25 iulie 2022: rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Calendarul desfășurării probelor la Evaluarea națională- sesiunea 2022

  • Calendarul desfășurării probelor la Evaluarea națională- sesiunea 2022
  • Calendarul desfășurării probelor la Evaluarea națională- sesiunea 2022

   Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă.

 

 

Calendarul desfășurării probelor la Evaluarea națională

 

30 mai - 3 iunie 2022      Înscrierea la Evaluarea națională    

3 iunie 2022    Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a                             

14 iunie 2022                 Limba şi literatura română - probă scrisă

16 iunie 2022                 Matematică – probă scrisă

17 iunie 2022                 Limba și literatura maternă – probă scrisă

23 iunie 2022        Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14,00)      

23 iunie 2022        Depunerea contestațiilor (ora 16,00 - ora 19,00)

24 iunie 2022        Depunerea contestațiilor (ora 8,00 - ora 12,00)

24 iunie - 29 iunie 2022  Soluționarea contestațiilor    

30 iunie 2022         Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor                               

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente Aprilie

Nu sunt evenimente pentru luna Aprilie
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook