Etapa a II-a de înscriere

Etapa a II-a de înscriere

Pentru etapa a doua, de înscriere în clasa pregătitoare, nu mai avem locuri disponibile!

Lista copiilor admiși, după etapa I de înscriere

  • Lista copiilor admiși, după etapa I de înscriere
  • Lista copiilor admiși, după etapa I de înscriere

Propunere plan școlarizare ISJ Hunedoara

propunere ISJ
1.12 Mb

CRITERII GENERALE

CRITERII  SPECIFICE

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE

AN ŞCOLAR 2022-2023

            Criteriile generale de departajare, care se aplică în situaţia prevăzută la art. 10,alin.1 , sunt următoarele:

Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi.

Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte.

Existenţa unui frate /a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

           Criteriile specifice de departajare propuse la înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 sunt următoarele:

Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului

Copilul a frecventat grădiniţa  la Școala Gimnazială I.G.Duca Petroșani

 Adeverință eliberată de către unitatea de învățământ

 Locul de muncă al unui  părinte/părinților  este în circumscripția școlară

 Adeverința de la locul de muncă  al părinților

 Copilul are bunici care locuiesc   în circumscripția  școlară

- Declarație pe proprie răspundere a bunicilor cu privire la faptul că au copilul în grijă.

 - Carte de identitate a bunicilor

- Declarație pe proprie răspundere a bunicilor cu privire la faptul că au copilul în grijă.

 - Carte de identitate a bunicilor

Adeverință eliberată de către unitatea de învățământ

DIRECTOR,

PROF. DEMETER MOHORA ȘTEFAN

Criterii generale
401.31 Kb

Informații utile

 

Informații utile pentru înscrierea în

 clasa pregătitoare

 

       Pentru anul școlar 2022-2023,  Școala Gimnazială I.G. Duca Petroșani își propune realizarea a patru clase pregătitoare, după cum urmează:

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

Număr

clase

Număr

locuri

Alternativa

1.

Școala Gimnazială I.G. Duca Petroșani

4

        88

Tradițional

Completarea de către părinți a cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate face online sau la Școala Gimnazială I.G. Duca Petroșani, în perioada

 

11.04.2022 - 10.05.2022,

în intervalul orar 8.00 - 18.00 (luni-joi), 8.00 - 17.00 (vineri)

 

 

 

 

Acte necesare înscrierii:

         - Cerere-tip de înscriere 

         - Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal - copie și original

         - Certificatul de naștere al copilului - copie și original

         - Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

- Recomandare de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

         - Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

          

Director,

Prof. Demeter Mohora Ștefan

informatii utile
493.09 Kb

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente Februarie

Nu sunt evenimente pentru luna Februarie
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook