Lista copiilor admiși în clasa pregătitoare- etapa a II-a

   În atașament am publicat lista tuturor copiilor admiși la clasele pregătitoare.

  Vă așteptăm la școala noastră dragă! 

PREGĂTITOARE
812.46 Kb

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

anul școlar 2021-2022

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
501.01 Kb
Anexa 3
19.18 Kb
Anexa 2
20.21 Kb

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022

 • CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 	pentru anul școlar 2021-2022
 • CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 	pentru anul școlar 2021-2022
 • CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 	pentru anul școlar 2021-2022
 • CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 	pentru anul școlar 2021-2022
 • CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 	pentru anul școlar 2021-2022

DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

17 martie 2021

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

18 martie 2021

Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere – tip   (Anexa 2) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, și care:

 • nu au frecventat grădinița;
 • s-au întors din străinătate;

Afișarea  programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE;

 

Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (Anexa 1) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv.

 19 martie 2021

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/  pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către  consilierul juridic al inspectoratului școlar și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi.

 

22 martie – 27 aprilie  2021

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădinița

 • Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
 • Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea  de  învățământ cu nivel preșcolar   a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

 

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

 • Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE  a  cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți  pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la  Art. 7 alin. (1);
 • Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
 • Eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

 

29 aprilie 2021

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București.

 

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

 

29  martie –28 aprilie  2021

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

 

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

10 – 11 mai 2021

Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

11 – 18 mai  2021

Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

 19  mai 2021

Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

20 mai 2021

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

 

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

21 mai  2021

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,   elaborate de inspectoratul școlar;

Informarea Ministerului Educației și Cercetării de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

24 mai – 31 mai  2021

Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

2 iunie  - 3 iunie 2021

Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.

 4 iunie 2021

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1 septembrie –  10 septembrie 2021

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

 

   Vă așteptăm cu drag!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIITORUL COPIILOR TĂI ÎNCEPE CU NOI- HAI LA I.G.DUCA!

 • VIITORUL COPIILOR TĂI ÎNCEPE CU NOI- HAI LA I.G.DUCA!
 • VIITORUL COPIILOR TĂI ÎNCEPE CU NOI- HAI LA I.G.DUCA!
 • VIITORUL COPIILOR TĂI ÎNCEPE CU NOI- HAI LA I.G.DUCA!
 • VIITORUL COPIILOR TĂI ÎNCEPE CU NOI- HAI LA I.G.DUCA!
 • VIITORUL COPIILOR TĂI ÎNCEPE CU NOI- HAI LA I.G.DUCA!

Dragi părinți, 

   În curând vom începe înscrierile pentru clasa pregătitoare, la școala noastră dragă! Știm că fiecare părinte își dorește tot ceea ce este mai bun pentru copilul său, tocmai de aceea trebuie să ne alegeți pe noi, pentru că noi suntem cea mai bună opțiune pentru viitorul copilului dumneavoastră. Și în acest an școlar, avem o echipă de cadre didactice de excepție, cu rezultate foarte frumoase de-a lungul carierei lor didactice și cu care ne mândrim.

   Cadrele didactice care vor conduce colectivele de elevi din clasele pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sunt:

Clasa pregătitoare A:

· Gărăiacu Simona

Clasa pregătitoare B:

· Mătușa Cornelia

Clasa pregătitoare C:

· Andronache  Claudia

Clasa pregătitoare D:

· Nemeș Ildiko

 

  Hai la I.G.DUCA!

   De ce să ne alegeți pe noi? Pentru că:

 Dispunem de o bază materială corespunzătoare cerințelor actuale: 

· CLĂDIRI MODERNE PENTRU TREI NIVELE DE STUDIU: PREȘCOLAR, PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

· Săli de clasă dotate ultramodern: table inteligente, videoproiectoare, imprimante, mobilier ergonomic

· LABORATOR DE INFORMATICĂ

· LABORATOR DE BIOLOGIE

· LABORATOR DE CHIMIE

· LABORATOR DE FIZICĂ

· Două săli de sport

· Trei terenuri de sport

· Bibliotecă

· Cabinet medical

· Cabinet logopedic

· Cantină

Resursa umană este alcătuită din:

* Cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională

* Consilier Școlar

* Logoped

* MEDIC ȘCOLAR

* PROFESOR DE SPRIJIN

La școala noastră puteți beneficia de multe alte oportunități, cum ar fi:

· AFTER SCHOOL

· CLASE DE LIMBA ENGLEZĂ INTENSIV

· OPȚIONALE ATRACTIVE CARE POT VALORIFICA INTERESELE, POTENȚIALUL ȘI TALENTUL ELEVILOR

Avem alături de noi parteneri educaționali care ne ajută să ne extindem aria de abilități și competențe, prin proiecte educaționale de excepție:

· FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI

· LIONS CLUB PETROȘANI VIA REGIS

· FABRICA DE PIAN

· ASOCIAȚIA DEZVOLTĂM COMUNITATEA

   În școala noastră funcționează două cluburi de voluntariat, care în ultimii 12 ani au dezvoltat proiecte de serviciu în folosul comunității și de antreprenoriat social de mare impact în cadrul comunității locale, naționale și internaționale, este vorba despre:

- Clubul IMPACT Pride of Petroșani, deschis la 1 martie 2009, coordonat de prof. Ramona Gabriela Asan, prof. Alina Loredana Hoarcă Codrea, prof. Alina Adriana Ghirold, prof. Mihaela Cimpoeșu;

- Clubul IMPACT Români cu normă întreagă, deschis la 1 octombrie 2010, coordonat de prof. Cristina Tudorașcu și prof. Cornelia Manițiu.

  Anul acesta școala noastră a primit acreditarea ERASMUS+ pentru proiectele derulate în perioada 01.09.2014- 31.08.2020. Prin această acreditare, Agenția Națională ne-a recunoscut calitatea planului de implementare a activităților de mobilitate și ne va permite accesul mult simplificat în mobilitățile de formare și în mobilitățile pentru elevi, în țările partenere.

 Proiecte ERASMUS + în derulare:

Scan-Think-crEate-drAw-perforM- parteneri Ungaria, Turcia, Italia, Polonia, Estonia;

- MAGICAL POWER OF STORIES- parteneri Italia, Turcia, Macedonia, Polonia;

- HEALTHY LIVING- parteneri Italia, Spania, Polonia, Turcia.

   Sperăm că tot ceea ce v-am împărtășit despre școala noastră să vă întărească convingerea că suntem cea mai bună opțiune pentru viitorul copiilor dumneavoastră și să ne alegeți pentru a deveni parteneri educaționali

Distribuire elevi în CP

CP C
12.14 Kb
CP B
12.02 Kb
CP A
12.06 Kb

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente Septembrie

Nu sunt evenimente pentru luna Septembrie
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook