Un nou proiect ERASMUS+ la I.G.DUCA

Şcoala Gimnazială „Ion Gheorghe Duca”, Petroşani, Hunedoara, derulează în perioada 01.09.2019- 31.08.2021  proiectul „Scan-Think-crEate-drAw-perforM”  parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli din cadrul Programul Erasmus+, KA219, număr de referință 2019-1-HU01-KA229-061210_2  alături de:

 Thuri György Gimnázium, Szent Imre u. 9.,Várpalota, coordonator director Tamás Dobos, Ungaria- ţara coordonatoare;

 19 MAYIS ORTAOKULU – Mersin, coordonator profesor Saynur Özkan, Turcia;

 Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte, coordonator profesor Stefania Caputo, Italia;

 Gimnazjum im.marszalka Jozefa Pilsudskiego w Psarach, coordonator profesor Grazyna Kruczek, Psary, Polonia;
 Türi Põhikool, coordonator profesor Evely Simsoo, Türi Järvamaa, Estonia;
 Şcoala Gimnazială I.G. Duca Petroşani, coordonator profesor Asan Ramona Gabriela, România.

Toate informaţiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect a Şcolii Gimnaziale „Ion Gheorghe Duca”,Petroşani, judeţul Hunedoara, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii..

Proiectul nostru va avea un număr de 2 întâlniri de proiect și 4 mobilități Learning Teaching Training, după cum urmează:

 Perioada 23-30 noiembrie 2019- LTT 1- gazda va fi școala 19 MAYIS ORTAOKULU – Mersin, Turcia;
 Perioada 9-14 martie 2020- LTT 2-  gazdă va fi Gimnazjum im.marszalka Jozefa Pilsudskiego w Psarach, Polonia;
 Perioada 17-24 mai 2020- LTT 3- gazdă va fi ,Thuri György Gimnázium, Szent Imre u. 9.,Várpalota, Ungaria;

 Perioada noiembrie 2020- LTT 4- gazdă va fi  școala Türi Põhikool, Türi Järvamaa, Estonia;

 Perioada martie 2021- LTT 5-  gazdă va fi Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte, Italia;

 Perioada  mai 2021- LTT 5- gazdă va fi  Școala Gimnazială ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani.

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Pentru selecția participanților în cadrul proiectului ERASMUS+

„Scan-Think-crEate-drAw-perforM”  

Nr. de referință 2019-1-HU01-KA229-061210_2 

 1. Introducere

         Proiectul „Scan-Think-crEate-drAw-perforM”  a fost aprobat pentru  finanțare în cadrul rundei 2019. Acest proiect este inițiat de Thuri György Gimnázium din Ungaria în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani, 19 MAYIS ORTAOKULU – Mersin din Turcia, Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte din Italia, Gimnazjum im.marszalka Jozefa Pilsudskiego w Psarach din Polonia și Türi Põhikool din Estonia în cadrul programului ERASMUS+,  KA2, parteneriat strategic în domeniul școlar. Perioada de derulare  este 01.09.2019- 31.08.2021.

Obiectivul principal al proiectului este: Exchange of Good Practices

Scopul: Open education and innovative practices in a digital era

 1. Documente de referință:
 • Legea Educației  Naționale- Legea Nr. 1/ 2011;
 • Apelul național de propuneri de proiecte 2019;
 • Apelul EUROPEAN 2019 pentru propuneri de proiecte în programul ERASMUS+;
 • Ghidul candidatului 2019;
 • Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European nr. 1288/ 2013 și Memorandumul Guvernului României nr. 10951/ 2013;
 • Contractul de finanțare din cadrul programului ERASMUS+, nr. de referință 2019-1-HU01-KA229-061210_2 ;
 • Formularul de candidatură al proiectului;
 • Site-ul www.erasmusplus.ro.
 1. Dispoziții generale:

I.1 Prezenta procedură a fost elaborată în vederea selectării grupului țintă, în cadrul proiectului „Scan-Think-crEate-drAw-perforM”  , finanțat de UE, prin programul ERASMUS+

I.2 Activitățile principale ale proiectului:

Activități de mobilitate, stagii de educație și învățare (Learning, Teaching, Training) în străinătate cu o durată de 6 zile, care vor fi parcurse de un număr de 15 elevi/ mobilitate, din cele 5  școli partenere.

                  I.3  Conținutul activităților de mobilitate

Conform formularului de candidatură;

Înainte de desfășurarea activităților proiectului, toate școlile partenere vor informa personalul implicat în proiect cât și elevii în legătură cu acesta. Cu aprobarea directorului unității, se va forma echipa implicată în proiect și se vor distribui sarcinile fiecăruia. Criteriile de selectare a profesorilor pentru mobilități, vor fi stabilite de directorul unității școlare, de coordonatorul de proiect și de responsabilul C.E.A.C. Criteriile de selectare a elevilor vor fi stabilite de echipa de proiect și anunțate în școlile partenere ale proiectului.

 1. Descrierea activităților și responsabilităților
 2. Realizarea procedurii

În selecția grupului țintă de participanți  se va promova o politică de informare și o metodologie clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese.

 1. Stabilirea condițiilor și a criteriilor de selecție

Condiții specifice de selecție pentru elevi:

 • Apartenența la grupul țintă;
 • În anul școlar precedent a obținut media anuală 10 la purtare și media anuală minim 8,00 la disciplina engleză;
 • Modul în care este motivată dorința de participare la mobilitate: obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/ valorizare a rezultatelor proiectului;
 • Disponibilitatea de a găzdui elevi din țările partenere;
 • Competențe lingvistice de limba engleză;
 • Participarea la activități de voluntariat.

Condiții specifice de selecție pentru profesori însoțitori:

 • Să fie profesor titular la Școala Gimnazială ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani;
 • Să dețină experiență în derularea de proiecte ( implementare, evaluare, diseminare/ valorizare);
 • Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză,
 • Să dețină competențe de utilizare TIC;
 • Să aibă disponibilitate de lucru în echipă;
 • Implicarea în activități de voluntariat;
 1. Scopul

   Selectarea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a participanților aparținând grupului țintă (cadre didactice și elevi) la mobilitățile din cadrul proiectului „Scan-Think-crEate-drAw-perforM”.

 1. Domeniul de aplicare

      La nivelul compartimentelor Școlii Gimnaziale ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani.

 1. Descrierea procedurii:
 1. Identificarea persoanelor care doresc să participe la mobilitățile proiectului;
 2. Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la mobilitățile din cadrul proiectului;
 3. Aplicarea procedurii de selecție în cazul în care numărul de persoane ce își exprimă dorința de a participa la mobilități este mai mare decât numărul de persoane ce pot participa (conform aplicației de proiect);
 4. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul Consiliului de Administrație;
 5. Emiterea deciziei privind participanții la mobilități:
 6. Criterii de selecție a cadrelor didactice:
 • Implicarea în activitățile din cadrul proiectelor ERASMUS+ derulate anterior- 25 p
 • Disponibilitatea de a participa la activitățile de mobilitate ale proiectului- 25 p,
 • Interesul acordat formării și dezvoltării profesionale- 20 p;
 • Comunicarea eficientă cu colegii, părinții, elevii - 10p;
 • Implicarea anterioară în viața școlii ( activități extrașcolare), de promovare a școlii și a imaginii școlii- 10 p;
 • Competențe de limba engleză- minim nivel A1 - 10 p.

 

 1. Criterii de selecție a elevilor:
 • Implicarea activă în activitățile din cadrul proiectului- 25 p;
 • Disponibilitatea de a participa la activitățile de mobilitate ale proiectului- 25 p;
 • Calități morale și de comportament, capacitate de cooperare, lucru în echipă- 10 p;
 • Competențe de limba engleză- minim nivel A2/B1 - 10 p;
 • Găzduirea unui elev din echipele țărilor partenere (pentru mobilitatea din România)- 10 p;
 • Rezultate la Olimpiadele și concursurile județene, regionale, naționale și internaționale- 10 p;
 • Participarea la activități de voluntariat- 10 p.

 

 1. Criterii de departajare
 • Nota obținută la proba scrisă de limba engleză și chestionar (pentru profesori și elevi);
 • Neparticiparea anterioară la proiectele ERASMUS+;
 • Apartenenţă la grupurile vulnerabile;
 • Media anuală școlară pe anul școlar anterior.
 1. Conținutul dosarului de candidatură pentru cadrele didactice:
 • Cerere adresată comisie de selecție ERASMUS+ semnată și datată de participant;
 • Document justificativ care va conține :
 • Datele de identificare- nume, prenume, funcția, vechimea, încadrarea profesor/ profesor pentru învățământul primar/ institutor/ învățător);
 • Modalitatea în care își propune să utilizeze în instituție competențele dobândite în urma participării la activitatea de învățare/ predare/ formare.
 1. Conținutul dosarului de candidatură- elevi:
 • Cerere de participare adresată Comisiei de selecție ( Anexa 3)- semnată și datată de participant,
 • Recomandare din partea dirigintelui clasei. Recomandarea va conține : situația la învățătură, situația disciplinară, motive care îl recomandă pentru participarea la mobilitate (Anexa 1)
 • Acordul preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților (Anexa 4);
 • Adeverință medicală ( medicul de familie) cu mențiune apt pentru deplasarea în străinătate.

  Mențiuni suplimentare:

    Selecția elevilor se realizează în condițiile respectării egalității de șanse (etnie, sex, religie, dizabilități, categorie socială);

   Pentru selecția cadrelor didactice și a elevilor se numește Comisia de selecție a participanților în cadrul proiectului „Scan-Think-crEate-drAw-perforM”   prin decizie internă.

   Lista participanților eligibili selectați pentru mobilități se validează în cadrul comisiei cu majoritate de voturi.

   Dacă membri numiți în comisie și-au depus cereri de participare la mobilități, selecția candidaților se va face în absența acestora.

  Comisia de selecție  va înainta lista participanților eligibili către Consiliul Administrație care va aproba componența echipei participante la mobilitate.

 


 

"LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!" - Un nou proiect ERASMUS+ al școlii noastre

Şcoala Gimnazială „Ion Gheorghe Duca”, Petroşani, Hunedoara, derulează în perioada 01.09.2017- 31.08.2019 proiectul "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"
parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli, număr de referință: 2017-1-HU01-KA219-036002_5, din cadrul Programul Erasmus+, KA219, cu:
 Várkerti Általános Iskola din Várpalota, coordonator director adjunct Tamás Dobos, Ungaria- ţara coordonatoare;
 EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol, Madeira, coordonator profesor ROSA LUISA NÓBREGA DA SILVA GASPAR, Portugalia;
 Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte, coordonator director profesor Patrizia Nesi, Italia;
 Gimnazjum im.marszalka Jozefa Pilsudskiego w Psarach, coordonator profesor Grazyna Kruczek, Psary, Polonia;
Toate informaţiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect a Şcolii Gimnaziale „Ion Gheorghe Duca”,
Petroşani, judeţul Hunedoara, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii..
 Türi Põhikool, coordonator profesor Merit Puna, Türi Järvamaa, Estonia;
 Şcoala Gimnazială I.G. Duca Petroşani, coordonator profesor Asan Ramona Gabriela, România.

Proiectul nostru va avea un număr de 2 întâlniri de proeict și 4 mobilități Learning Teaching Training, după cum urmează:

 Perioada 15-21 februarie 2018- LTT 1- gazda va fi Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte, Italia- am schimbat mobilităţile cu elevi din Estonia şi Italia între ele, deoarece se preconizează o iarnă cu temperaturi extreme în Estonia, în luna februarie când ar fi trebuit să fie mobilitatea din Estonia;
 Perioada 13-18 mai 2018- LTT 2- gazdă va fi şcoala Türi Põhikool, Türi Järvamaa, Estonia;
 Perioada 15-19 octombrie 2018- TPM 2- gazdă va fi şcoala EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol, Madeira, Portugalia;
 Perioada 10-16 martie 2019- LTT 3- gazdă va fi Şcoala Gimnazială I.G. Duca Petroşani, Hunedoara, România;
 Perioada 12-18 mai 2019- LTT 4- gazdă va fi Gimnazjum im.marszalka Jozefa Pilsudskiego w Psarach, Polonia.

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente August

Nu sunt evenimente pentru luna August
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook